Thermia Vent

Thermia Vent използва остатъчната топлина и увеличава ефективността на термопомпата. Може да се комбинира с всички геотермални термопомпи Thermia.

Използвайте повторно отпадъчната енергия

Повторно използване на отпадъчна енергия

Thermia Vent е аксесоар за рециклиране на отпадъчна енергия, който може да се комбинира с всички геотермални термопомпи Thermia. С негова помощ можете да използвате повторно горещия въздух, който обикновено се отделя през вентилационните шахти.

Увеличете ефективността на Вашата термопомпа

Висока ефективност

Thermia Vent използва остатъчната топлина от сградата, за да затопли работния флуид на термопомпата от страна на земния кръг. Това означава, че топлината не се губи, а се рециклира и използва отново. По този начин се увеличава ефективността на термопомпата, което е добре както за околната среда, така и за Вашите спестявания!