Система за дрениране - Drain Back

През последните години STI разработи няколко дренажни системи, които са напълно съвместими с колектор FKA.

По време на престой на инсталацията, когато няма консумация, цялата соларна течност за пренос на топлина се връща обратно в резервоара Drain Back. Ето защо, прегряване и въздушни джобове са изключени.

Соларната течност и инсталацията са защитени и без проблеми системата може да се активира да работи.